• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟هیات مدیره و بازرسان

ب) ارکان تعاونی

1- مجمع عمومی

2- هیأت مدیره

3- بازرس یا بازرسان

ج) هیأت مدیره متشکل از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل و در حال حاضر بشرح زیر می باشند .

1- آقای مهندس حسین ترک پور                رئیس هیأت مدیره

2- آقای مهندس عبدالحسین میرمیران          نائب رئیس

3- آقای مهندس حسین آقاعابدی               عضو و مدیرعامل

4- آقای مهندس مهدی سالمی                 عضو

5- آقای مهندس منوچهر جمشیدیان        عضو و منشی

6- آقای مهندس کیانوش کیانی             بازرس اصلی

7- آقای مهندس حمید رصافچی          بازرس علی البدل