• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟بیانیه ماموریت کانون

بنام خدا

بيانيه ماموريت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

(برگرفته از سند برنامه استراتژیک 4 سال کانون)
ما خدمات تخصصی خود را به مراجع قضایی (دادگستری،شوراهای حل اختلاف و ...)،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته به دولت وخصوصی ،عامه مردم ،کارشناسان رسمی دادگستری بعنوان اعضاء کانون ارائه می نماییم.

کانون خدمات خود از طریق ارائه نظریات کارشناسی در قالب تخصص های یازده گانه شامل منابع و معادن ، ارزشیابی اموال منقول، امور پزشکی و مواد غذایی، امور مالی ، امور وسائط نقلیه ، راه و ساختمان و نقشه برداری، صنعت و فن ، فنون هنری، کشاورزی و منابع طبیعی، امور اداری و خدمات، ایمنی و حوادث به منظور تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی ارباب رجوع در رشته های  مربوطه در جهت تحقق و تأمین عدالت در جامعه عرضه می نماید.

بازارهای ما کلیه حوزه های قضایی ،ارگان های دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در استان اصفهان و عندالزوم با نظر شورای عالی و یا درخواست کانون های مستقر در سایر استانها ، سایر نقاط کشور می باشد. 

ما از فن آوریهای نوین نرم افزاری و سخت افزاری ،فن آوری اطلاعات در جهت تحقق و پیشبرد اهدافمان بهره می بریم.   

بقای هر سازمان در گرو خدمت به مشتریان و ذینفعانش است. ما در تلاشیم تا ضمن برآورده ساختن انتظارات ایشان و کمک در برقراری عدالت در جامعه،  زمینه بقاء و رشد خود را فراهم آوریم.

فلسفه وجودی بشر عدالت است و عدالت محوری لازمه قضاوت است. کانون کارشناسان رسمی دادگستری محل و ملجاء خدمت علم و دانش به ساحت عدالت است . ما برآنیم تا با ایجاد زمینه لازم برای تشکیل و جذب نیروهای متخصص و متعهد در کانون به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور تخصصی گام برداریم و مقدمات یک قضاوت صحیح را فراهم ساخته تا گامی در راستای رسیدن به جامعه ای اعتدالگرا برداریم.

ارتقای کیفیت خدمات تضمین کننده تعالی هر سازمانی است.کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان درصدد است تا با فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو و نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار آنان جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی و ارجاع  کار با توجه به تخصص و تجربه آنها در رشته های مربوطه ، به ارائه خدماتی با بالاترین کیفیت اهتمام ورزد.

برقراری عدالت و انصاف یکی از خواسته های اساسی مردم است. ما در پی آنیم با در نظر گرفتن سابقه و تجربه کارشناسان عضو کانون در رشته های تخصصی و تنظیم و اداره امور کارشناسان، نسبت به انجام امور کارشناسی در حدود مقررات،  بمنظور جلوگیری از تخلفات کارشناسی، با جدیت هر چه بیشتر گام برداریم و با نظریات دقیق و عادلانه، به این تصور مردم جامه عمل بپوشانیم.

کانون، کارکنان ستادی و کارشناسان عضو خود را منابع با ارزش و اصلی خود می پندارد و در پی آنست ، ضمن جذب نیروهای متخصص و متعهد، و تلاش در جهت توسعه علمی و تخصصی کارکنان و کارشناسان عضو ، با ایجاد محیطی امن،  ضمن تلاش جهت تامین نیازهای اولیه کارکنان خود، با ایجاد زمینه تعلق و محبت سازمانی، اهمیت دادن به قدر و منزلت ایشان و ایجاد زمینه احترام،  نسبت به شکوفایی استعدادهای کارکنان و کارشناسان عضو کانون جهت ارائه خدماتی مطلوب به مشتریان و ذینفعان خود ترغیب نموده و موجبات رضایت خاطر ایشان را فراهم سازد.